Storgatan

Storgatan med Åbron och Kyrkan

Storgatan, tornhuset

Storgatan, t. v. Kyrktorget och kvarteret Duvan

Storgatan, vy mot öster, i fonden Värnamo kyrka

(BE-PE FOTO, 27 mars 1962)

Storgatan, t. v. Edla Carlsons Järnhandel,

t. h. Tornhuset och Stadshuset,

1960-talet, foto Lennart Petersson

Storgatan, t. h. entren till Stora Hotellet

Storgatan, Stora Hotellet i bakgrunden

Storgatan och torghandel på Kyrktorget, år 1962

(foto Lennart Petterson)

Trafiken i centrum, vy mot Storgatan, Metropol i bakgrunden

(foto Reinhold Heggenberger, 1969-1970)

Storgatan vid Kyrktorget, huset med affärer på nedre plan

och bostaden på andra våningen.