Bli medlem

Som medlem i föreningen får du vår medlemstidning WERNAMO-POSTEN fyra gånger per år (mars, juni, september, december).


Du får tillgång till att söka uppgifter och foton i våra arkiv.


Du är välkommen till våra föredrag och möten om hur livet var i Värnamo förr.


 


Om du vill bli medlem, kontakta oss per telefon, besök vår lokal, skicka ett brev eller ett mail. Eller sätt in medlemsavgiften direkt på vårt plusgiro 109 84 13-6 eller swisha 123 67 53 743

Ange ditt namn, din mail- och postadress och ditt telefonnummer.


 


 

Medlemsavgiften för 2024 är 250 kr. Uppe ge HELA fakturanummer med åtta siffror: XXXXX/XXXXVarmt välkommen att bli medlem!

Ska du flytta eller har du nyligen flyttat?


Vi får ingen information om din nya adress per automatik.

Glöm inte att meddela oss din nya adress om du vill att Wernamo-Posten hittar till ditt nya hem.

Samma gäller ändrade familjeförhållanden. Var vänlig att meddela detta om det kan påverka tidningsutskicket.

Kontaktuppgifter hittar du under fliken KONTAKTA OSS.


Viktig information om behandling av dina personuppgifter!


Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Förordningen, som gäller alla EU:s medlemsländer och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL), reglerar bland annat hur organisationer får behandla personuppgifter.


De personuppgifter som våra medlemmar har lämnat och som finns i vårt register avser namn, adress, telefon och e-post. Däremot har vi inga uppgifter om födelsedatum eller personnummer. Uppgifterna behandlas av oss för att vi ska kunna skicka Wernamo-Posten och andra handlingar till dig och att samt hantera olika medlemsfrågor.


Vi skyddar dina personuppgifter på ett säkert sätt och låter inga utomstående ta del av uppgifterna samt gör inte heller någon profilering eller samkörning med andra system utanför Historiska Sällskapet Gamla Wernamo. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör.


Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill ta del av uppgifterna kan du vända dig till Historiska Sällskapet Gamla Wernamo under adressen info@gamlawernamo.se. Du som registrerad har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina personuppgifter.