Wernamo-Posten

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Det allra första numret av Wernamo-Posten kom ut augusti 1996.

Det var ett medlemsblad för Historiska Sällskapet Gamla Wernamo som skulle vara som ett forum för föreningens medlemmar. De skulle kunna skicka in bidrag och synpunkter och styrelsen skulle kunna informera medlemmar om vad som händer i föreningen.

WERNAMOPOSTEN var namnet och första numret hade 4 sidor.

Vi erbjuder innehållsförteckningen över samtliga nummer av Wernamo-Posten. Den finns att köpa på kansliet.

Medlemstidning

Tidningen Wernamo-Posten kommer ut i mars, juni, september och december och skickas hem till dig som är medlem. Äldre nummer finns att köpa på kansliet.


I den försöker vi berätta om hur Värnamo såg ut förr.

Med bilder och berättelser speglar vi gångna tider och visar hur staden såg ut innan rivningarna startade.


Har du någon bild eller minne som du vill dela med dig till andra medlemmar ser vi fram mot att få ta del av din historia.

50-, 60- och 70 -talet är också redan historia!

Hör av dig så kan vi tillsammans skapa en ännu mer intressant tidning för både yngre och äldre läsare. Kontaktuppgifter hittar du i fliken KONTAKTA OSS.

Kanske inte alla fotografier och texter blir publicerade genast, men de kommer att förvaras och vara tillgängliga på vårt kansli.


Hjälp till att bevara vår och Värnamos historia för kommande generationer.


Tidningsredaktion:

Monika Lembke

Inge Bergström

Rolf Lundin

Beata Majbrink

Bo Krantz

Arne Atterling
Nytt nummer ute!

I detta nummer:Anette Wiik:

Krönikan
Ulf Helgesson:

Värnamo köping blir stad den 1 november 1920Staffan Ekelund:

Det kom ett mejl. 75 år efter att Auschwitz öppnats.

del 1Ulf Helgesson:

Sixten NorhedBo Magnusson:

Anne-Li Kinnunen 1936 - 2010Beata Majbrink:

kanslijournalen

Hemskickas gratis till alla medlemmar som har betalat medlemsavgiften för 2020


Tidningen kan köpas på kansliet. Priset: 50: -