Efterlysning

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Har Du information vi efterlyser?

Lennart Berg, son till den kände Värnamokonditorn Bengt Berg har identifierat bilden.

Det är gelbgjutare Sven Johannessons hus på Hattmakaregatan 6.

Sven som var född i Gnosjö 1847 kom med sin familj till Värnamo 1885. Kortet är taget av fotografen Sven Wulf som var verksam i köpingen 1901 - 1903. Det är troligen Sven med hustrun Helena Sofia som står till höger i bild. I mitten i uniform står stationskarlen Petrus Björklund som med sin familj var hyresgäst hos Sven enligt Församlingsboken.

Huset som i modern tid benämndes "Skandiahuset" flyttades till Västermogatan där det finns fortfarande kvar.

(red. Ulf Helgesson)