Här lägger vi ut bilder som vi efterlyser information om.

Har Du någon bild som Du vill veta mer om hör av Dig till oss.

Vi kan publicera bilden här.


 

Stadens industriella utveckling tog ordentlig fart under och strax efter första världskriget. Ökad tillgång på elektrisk energi var en av förutsättningarna.

I Värnamo fanns två kraftbolag, ett av dessa var Hörle Bruks Elektricitetsverk. Sedan 1916 fanns deras kraftstation i Karlsfors. Ytterligare en kraftstation togs i fullt bruk i Hörle 1923. Bolaget kunde nu börja bygga ut ett distributionsnät också på landsbygden väster och söder om staden. Detta var första gången människorna i dessa bygder fick tillgång till exempelvis elektrisk belysning.

Det är bara 100 år sedan.

Tillsammans med Rolf Böhn på Hörle Bruk vill vi gärna uppmärksamma detta jubileum. Vi vill därför fråga våra läsare om någon möjligen har bilder eller andra upplysningar om sådana utbyggnader.

Det kan handla om installationer, ledningar eller transformatorstationer eller om personer. Arbetet var ett samarbete mellan bolaget och den blivande abonnenten.

Hör gärna av er till Rolf Böhn eller till oss.

Personalen på Svenska Maskinaffären.

Vi söker mer information om bilden.