April

Värnamo Bryggeri, tappning av Pilsner klass II, foto: Be-Pe Foto