november

Gästisplan kvällstid, från höger: Värnamo Kraft, Hörlings Klädaffär