januari

Åbron, vy från Åbroparken, vinter 1958, BE-PE FOTO