Månadens bild

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Månadens bild


juli

Storgatan, till vänster Edla Carlsons Järnhandel, till höger bland annat Stadshuset,

1960-talet

foto: Lennart Petersson