Månadens bild

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Månadens bild


september

Flytt av Skandiahuset från Hattmakaregatan till Västermogatan,

fotoarkiv: Thomas Johansson