Järnvägsstationen

Järnvägsstationen, ca 1903

Gamla stationshuset, ca 1895

Personalen vid Järnvägen, trappan på gatusidan av stationen

Järnvägsstationen, vy från Strandbergskulle,

poststämpel på kortet år 1903


Marknadsplatsen vid Järnvägsstationen

Järnvägsgatan, i bakgrunden stationsbyggnaden, Posten och varuhuset Norden

Järnvägsstationen, vy från Strandbergskulle

Järnvägsstationen, vy från Strandsbergskulle,

poststämpel på kortet år 1916