Kyrktorget

Kyrktorget med Tingshuset, t. v. "Lokomotivet" och realskola

kvarteret Torget, t. v. Meurlingska huset, t. h. "Lokomotivet"

Kyrktorget med "Lokomotivet"

Glassförsäljning på Kyrktorget, 1940-talet

Torghandel på Kyrktorget, vy mot Storgatan, år 1970,

foto: Reinhold Heggenberger

Realskola på Kyrktorget, skolavslutning (fotoarkiv: Birgit Engdahl)

Marknad på Kyrktorget, t. v. "Lokomotivet"