Kyrktorget

Kyrktorget med Tingshuset, t. v. "Lokomotivet" och realskola

kvarteret Torget, t. v. Meurlingska huset, t. h. "Lokomotivet"

Realskola på Kyrktorget, skolavslutning (fotoarkiv: Birgit Engdahl)

Marknad på Kyrktorget, t. v. "Lokomotivet"

Elever med sina lärare utanför skolan, Kyrktorget, år troligen 1904

Kyrktorget med del av Storgatan, Tingshuset i bakgrunden

Kyrktorget, firandet av Svenska Flaggans Dag, 6 juni 1924

Folkskolan vid Kyrktorget, år 1910

Skolklass utanför Tingshuset, Kyrktorget

Kyrktorget med Tingshuset, Realskolan och Lokomotivet,

utsikt från kyrktornet

Kyrktorget, vy från Tingshuset, t. h. Lokomotivet

Kyrktorget med "Lokomotivet"

Glassförsäljning på Kyrktorget, 1940-talet

Torghandel på Kyrktorget, vy mot Storgatan, år 1970,

foto: Reinhold Heggenberger

Marknad på Kyrktorget, vy mot "Lokomotivet"

Kyrktorget med Tingshuset, till vänster Realskolan

Kyrktorget, vy mot Tingshus, år 1959

Demonstration på Kyrktorget, år 1978

Kyrktorget, Samrealskolan

Kyrktorget, byggarbetare vid Tingshuset, år 1906

Vy från Lagmansgatan mot Kyrktorget, t.v. Tingshuset, t.h. Folkskolan

Kyrktorget med kyrkan, år ca 1960