Flygvyer

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Flygvyer

Gamla lasarettet, Prostsjön

Kyrktorget, Storgatan, Gästisplan, Växjövägen

Karlsdal

Centralplan, Lasarettsgatan, Gamla sjukhuset

Sveavägen och Folkets Park området, år 1960 (bilden från Håkan Hugossons samling)

Lagastigen (tidigare: Östermalmsgatan) med omnejd (Pilagårdsgatan och Storgatan), år ca 1945, i mitten Jochnick och Norrmans fabrik som rivdes på slutet av 90-talet. Idag finns där Finnvedsbostäders nya kvarteret Städet.

Jönköpingsvägen, Värnamo Gummifabrik i mitten

Värnamo, år 1938, foto: AB Flygtrafik