Flygvyer

Gamla lasarettet, Prostsjön

Kyrktorget, Storgatan, Gästisplan, Växjövägen

Karlsdal

Centralplan, Lasarettsgatan, Gamla sjukhuset

Sveavägen och Folkets Park området, år 1960 (bilden från Håkan Hugossons samling)

Lagastigen (tidigare: Östermalmsgatan) med omnejd (Pilagårdsgatan och Storgatan), år ca 1945, i mitten Jochnick och Norrmans fabrik som rivdes på slutet av 90-talet. Idag finns där Finnvedsbostäders nya kvarteret Städet.

Jönköpingsvägen, Värnamo Gummifabrik i mitten

Värnamo, år 1938, foto: AB Flygtrafik