Lasarettsgatan

Lasarettsgatan med gamla lasarettet i bakgrunden

korsningen av Lasarettsgatan och Lillegårdsgatan

Lasarettsgatan, översvämning, år 1927

Lasarettsgatan, t.h. gamla Brandstationen

Lasarettsgatan, t. h. gamla brandstationen

Lasarettsgatan med del av Centralplan, år 1943

Lasarettsgatan, översvämning år 1951, t. h. gamla Brandstationen

Lasarettsgatan 5

Sven Nilssons affär vid korsningen av Lasaretsgatan och Pilgatan

bilden kommer från familjen Nilssons bildarkiv