Styrelsen

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Styrelse


Ordförande Tommy Karlsson

Vice ordförande Arne Atterling

Kassör Ing-Britt Rundbladh

Sekreterare Lars-Göran Klemming

Vice sekreterare, tidningsredaktion Rolf Lundin

Festkomité, sammankallande Ronald Fasth

Ledamot, tidningsredaktion Bo Krantz

Suppleant, festkommitté Annita Larsson

Suppleant, festkommitté Inger van Mourik

Suppleant Monica Lembke
Kanslist, tidningsredaktion Beata (Bea) Majbrink