Styrelse


Ordförande                                                           Anette Klasson

Vice ordförande, tidningsredaktion           Monica Lembke

Kassör                                                                     Mari Peterson

Sekreterare                                                           Lars-Göran Klemming

Ledamot, tidningsredaktion                            Bo Krantz

Ledamot                                                          Inga Pettersson

Ledamot, tidningsredaktion                            Arne Atterling

Suppleant, festkommitté, sammankallande            Ronald Fasth

Suppleant                                                        Ing-Britt Rundbladh
Kanslist, tidningsredaktion Beata (Bea) Majbrink