Lasarettsgatan

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Lasarettsgatan

Lasarettsgatan med gamla lasarettet i bakgrunden

korsningen av Lasarettsgatan och Lillegårdsgatan

Lasarettsgatan, t. h. gamla brandstationen

Lasarettsgatan med del av Centralplan, år 1943

Lasarettsgatan, översvämning, år 1927

Lasarettsgatan, översvämning år 1951

Lasaretsgatan, t.h. gamla Brandstationen