Flygvyer

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Flygvyer

Gamla lasarettet, Prostsjön

Kyrktorget, Storgatan, Gästisplan, Växjövägen

Karlsdal

Centralplan, Lasarettsgatan, Gamla sjukhuset

Sveavägen och Folkets Park området, år 1960 (bilden från Håkan Hugossons samling)