Storgatan

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Storgatan

Storgatan med Åbron och Kyrkan

Storgatan, tornhuset

Storgatan, t. v. Kyrktorget och kvarteret Duvan

Storgatan, t. h. entren till Stora Hotellet

Storgatan, Stora Hotellet i bakgrunden

Storgatan och torghandel på Kyrktorget, år 1965 (foto Lennart Petterson)