Månadens bild

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Månadens bild

 

november

Sven Nilssons affär, Lasarettsgatan 5, korsningen Lasarettsgatan och Pilgatan

Bilden kommer från familjen Nilssons bildarkiv