Månadens bild

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Månadens bild


december

BE-PE FOTO

28 februari 1963