Månadens bild

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Månadens bild

 

oktober

Malmövägen, till vänster nedlagt Jochnick och Norrmans som rivdes på slutet

av 90-talet (idag bygger Finnvedsbostäder nya kvarteret Städet med moderna bostäder där), i fonden Värnamo Maskin (idag finns Lidl där).