Styrelsen

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Styrelse

 

Ordförande Ronald Fasth

Vice ordförande Tommy Karlsson

Kassör Ing-Britt Rundbladh

Sekreterare Lars-Göran Klemming

Vice sekreterare, tidningsredaktion Rolf Lundin

Vice sekreterare, sammankallande festkommité Arne Atterling

Ledamot, tidningsredaktion Bo Krantz

Suppleant, festkommitté Annita Larsson

Suppleant, festkommitté Inger van Mourik

Suppleant Pia Fridén

 

 

 

Kanslist, tidningsredaktion Beata (Bea) Majbrink