Styrelsen

Historiska Sällskapet

Gamla Wernamo

Styrelse

 

Ordförande Ronald Fasth

Vice ordförande, tidningsredaktion Rolf Lundin

Kassör Ing-Britt Rundbladh

Sekreterare Monica Lembke

Vice sekreterare, sammankallande festkommité Arne Atterling

Ledamot, ansvarig tidningsredaktör Inge Bergström

Ledamot, tidningsredaktion Bo Krantz

Ledamot Tommy Karlsson

Suppleant, festkommitté Annita Larsson

Suppleant, festkommitté Inger van Mourik

 

 

Kanslist, tidningsredaktion Beata (Bea) Majbrink